BOYA HAMMADDELERİ

ANTİBAKTERİYEL

Su bazlı ürünlerin ıslak durumda bakteriyel ve fungal bozulmaya karşı mikrobiyolojik korunması için geliştirilmiş su bazlı ve düşük toksisiteli bir biyosittir.